Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1956

 

I. Communisme Internationaal

 
   

 

maandoverzicht 1, p. 1

 

maandoverzicht 2

 

maandoverzicht 3

 

maandoverzicht 4

 

maandoverzicht 5/6

 

maandoverzicht 7/8

 

maandoverzicht 9/10

 Het "onherroepeijk minimum": de handhaving van de volksdemocratische orde in Hongarije

maandoverzicht 11, p. 2

 Twee gewapende Sowjet-Russische interventies

maandoverzicht 11, p. 2

 De huidige situatie in Polen

maandoverzicht 11, p. 2

 Russisch-Poolse Verklaring van 18-11-'56

maandoverzicht 11, p. 5

 39e herdenking Russische oktober-revolutie; rede SUSLOW

maandoverzicht 11, p. 7

 Het contact tussen de communistische en de niet-communistische wereld

maandoverzicht 12, p. 1

 Enkele praktische doelstellingen van het XXe CPSU-congres; de geheime Chroestjow-rede

maandoverzicht 12, p. 3

 Toenadering en verwijdering Sowjet-Unie-JoegslaviŽ

maandoverzicht 12, p. 4

 De CPN en het beleid van Moskou

maandoverzicht 12, p. 8

   
   

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties

 
   

 

maandoverzicht 1, p. 11

 

maandoverzicht 2

 

maandoverzicht 3

 

maandoverzicht 4

 

maandoverzicht 5/6

 

maandoverzicht 7/8

 

maandoverzicht 9/10

 Anti-communistische ongeregeldheden

maandoverzicht 11, p. 10

 Partij standpunt t.a.v. Hongarije

maandoverzicht 11, p. 11

 Vrees voor toenemend isolement der partij

maandoverzicht 11, p. 12

 Protesterende auteurs en onderwijzers

maandoverzicht 11, p. 13

 CPN-dagblad in nood

maandoverzicht 11, p. 14

 Partij-contacten met Moskou en Peking

maandoverzicht 11, p. 15

 Vredesbeweging - Vacatures en mutaties in de NVR

maandoverzicht 11, p. 18

 Jeugdbeweging - Bestuursmutaties in het ANJV

maandoverzicht 11, p. 20

 Vriendschapsvereniging - "NU" in ongunstige positie

maandoverzicht 11, p. 20

 Vakbeweging - Schade aan EVC-kantoren, oprichting "herstelfonds"

maandoverzicht 11, p. 22

                       - Mutaties in EVC

maandoverzicht 11, p. 25

                       - Verkiezingen in metaalbedrijven

maandoverzicht 11, p. 25

 Bindingen van de CPN-leiding aan Stalins persoon; afzwakking dťstalinisatie

maandoverzicht 12, p. 14

 Vervroegd 18e Partijcongres te Amsterdam

maandoverzicht 12, p. 17

 Verstrakking partijlijn

maandoverzicht 12, p. 21

 Typering van de c.p. in Nederland

maandoverzicht 12, p. 22

 Verbreding werkterrein mantelorganisaties

maandoverzicht 12, p. 23

 Nasleep gebeurtenissen - Hongarije

maandoverzicht 12, p. 30

 Toenemende verzwakking en materiŽle nood EVC

maandoverzicht 12, p. 32

 Opvallende arbeidsconflicten in 1956

maandoverzicht 12, p. 35

   
   
III. Andere stromingen  
   
 

maandoverzicht 2

 

maandoverzicht 3

 

maandoverzicht 4

 

maandoverzicht 5/6

 

maandoverzicht 7/8

 

maandoverzicht 9/10

 Socialistische Unie wil contact met democratische-socialisten

maandoverzicht 11, p. 29

 Persstemmen over Hongarije en Egypte in enige pacifistische en links-georienteerde bladen

maandoverzicht 11, p. 30

 Politiek beleid links-socialisme: Socialistische Unie

maandoverzicht 12, p. 39

 Uitwerking van "intrede-politiek" der RCP

maandoverzicht 12, p. 40

 Anti-militaristische partij in oprichting

maandoverzicht 12, p. 42

 De "Derde Weg" contra de CPN

maandoverzicht 12, p. 42

 Pacifisme en anti-militarisme; commentaar in "Militia Christi"

maandoverzicht 12, p. 43

 Activiteit van oud-politieke delinquenten

maandoverzicht 12, p. 43

   
   

IV. Activiteiten van IndonesiŽrs, Chinezen, West-IndiŽrs etc.

 
   

 

maandoverzicht 1, p. 25

 

maandoverzicht 2

 

maandoverzicht 3

 

maandoverzicht 4

 

maandoverzicht 5/6

 

maandoverzicht 7/8

 

maandoverzicht 9/10

 Congres PPI

maandoverzicht 11, p. 32

 Communistische propaganda in 1956

maandoverzicht 12, p. 44

 Optreden Chinese belangenverenigingen

maandoverzicht 12, p. 45

   
   

V. Agenda

 
   

Januari

maandoverzicht 1, p. 28

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei / Juni

maandoverzicht 5/6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September / Oktober

maandoverzicht 9/10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

   
   

VI. Overzicht stakingen

 
   

Januari

maandoverzicht 1, p. 29

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei / Juni

maandoverzicht 5/6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September / Oktober

maandoverzicht 9/10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

   
   
Bijlagen  
   
 Beknopt overzicht van de resultaten van de CPN bij de Tweede Kamerverkiezingen in Juni 1956 maandoverzicht 5/6
 Discussiegrondslag voor het 18e Partijcongres maandoverzicht 7/8
 Overzicht van de Communistische organisaties in Nederland maandoverzicht 7/8
 Korte samenvatting van de ontwerpresolutie van het 18e Partijcongres van de CPN maandoverzicht 9/10
 Besluit maandoverzicht 9/10
 Samenstelling partijbestuur CPN maandoverzicht 9/10

terug naar overzicht

Deze niet-geschoonde maandoverzichten zijn afkomstig uit: Tresoar, Leeuwarden, Archief Gerechtshof en Parket van de Procureur-Generaal te Leeuwarden 1950-1959, nummer toegang 17.02, inventarisnummer 585.