Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta

 

Eén van de vele afsplitsingen van de orde van Peter II van Joegoslavië ontstond in 1991. Dr. John L. Grady uit Benton Tennessee stichtte zijn eigen orde. De orde bleef klein en stond alleen open voor mensen die het volstrekte vertrouwen van Grady kregen.

Grady is voorts leider van de American Pistol and Rifle Association (APRA), een organisatie die staat voor volledige vrijheid van (particulier) wapenbezit in de V.S. Deze organisatie is veel radicaler dan de grote National Rifle Association.

Gezien de achtergronden van Grady en zijn activiteiten is hij begin jaren ’90 van de twintigste eeuw lange tijd doelwit van onderzoek door de F.B.I. geweest. Een deel van het dossier over dat onderzoek is inmiddels openbaar gemaakt. Uit de stukken blijkt dat de F.B.I. Grady en zijn orde als “armed and dangerous” beschouwd. de APRA werd gezien als een front-organisatie van de orde en de orde zelf werd gezien als een organisatie van blanke racisten.

Het onderstaande memorandum van de FBI spreekt voor zichzelf.   

 

 

Grady is verder actief als bisschop in zijn eigen klooster: Our Lady of Philermos, aangesloten bij de dissidente katholieke orde van Marcel Lefebvre. Grady ziet dit als een onderdeel van zijn ridderorde; de orde noemt zichzelf OSJ-Monks.


Home