Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaren
Inwijdingsrituaal


1970


De nieuwe zusters worden na de opening uit de zaal geleid.
Kaarsen worden ontstoken en er wordt een cirkel gevormd door de "oude" zusters om het tafeltje met de 3 kandelaars bij de leidster.
De nieuwe zusters worden binnen de halve cirkel geleid.
Leidster:
Zusters, wij zijn bij elkaar, omdat wij vrouwen zijn, weduwen of ongetrouwde dochter van vrijmetselaars en zoals onze mannen elkaar aanspreken met "broeder" is het bij ons gewoonte elkaar "zuster" te noemen.
Wat is nu de betekenis van het zuster zijn in onze kring?
Volgens ons reglement willen wij een onderlinge band vormen tussen de gezinnen van maçons en gezamelijk trachten het geestelijk peil van de kring te verhogen en wij willen een verdraagzame geest aankweken en onderhouden, zowel in als buiten de kring. Tot zover ons reglement.
Het is verre van ons, ons te begeven op maçonniek terrein. Wij zijn vogels van diverse pluimage met zeer verschillende algemene ontwikkeling en een verschillend gerichte belangstelling. Dat wat we gemeen hebben is, date r dank zij onze mannen in ons gezin een maçonnieke geest heerst. Wij missen de oefenplaats, die onze mannen wekelijks hebben om tot een hoger geestelijk en zedelijk peil te komen. Wèl is het ons mogelijk om binnen onze kring in kontakt te komen met gelijkgestemde vrouwen, waar we onze gevoelens kunnen uiten zonder misverstaan te worden en eerlijke belangstelling vinden voor onze problemen en voor onze vreugden. Deze openheid komt omdat ere en band tussen ons bestaat; want die band is er, het sterkst in onze eigen kring, minder sterk, maar toch zeker ook met andere kringen. Maar… zuster zijn brengt verplichtingen met zich mee. De openheid, die wij verwachten te vinden zal ook van ons uit moeten gaan. Wij zullen positief tegenover elkaar moeten staan, het goed willen zien in een ander, het goede willen begrijpen en te goeder trouw zijn. Niet zeggen: "wat ondervind ik van mijn medezusters?", maar: "wat ondervinden zij van mij?".
Of daar altijd iets van terecht komt in de praktijk? Zeker lang niet altijd. Maar, zusters, als wij ons allemaal voornemen zó elkaar tegemoet te komen is het niet erg als het eens mislukt. Als wij ons dan maar realiseren en een volgende keer proberen het beter te doen.
Zuster zijn betekent ook elkaar helpen: al s er een beroep op je wordt gedaan, niet met allerlei bezwaren aan komen dragen, maar alles opzij zetten om allereerst je zusters te helpen.
Het kan ook betekenen: eens afstand doen van eigen belangen en rekening houden met gevoelens of verlangens van anderen.
Zo zijn er nog wel meer begrippen op te noemen.
Persoonlijk zie ik onze kring als een ketting, waarvan we elk een schakel vormen; de ene schakel wat steviger als de anderen, maar allen zijn nodig om de keten vast te houden.
En nu zusters, wil ik overgaan tot de installatie en u daarbij drie symbolen meegeven met het aansteken van deze kaarsen.

Eerste kaars wordt aangestoken:
Deze kaars steek ik aan als symbool van het vertrouwen.
Door vol vertrouwen onze kring binnen te komen zal de goede sfeer ontstaan, die wij nodig hebben.

Tweede kaars wordt aangestoken:
Deze kaars steel ik aan als symbool van verdraagzaamheid.
Verdraagzaamheid zal leiden tot een beter onderling begrip.

Derde kaars wordt aangestoken:
Deze kaars steek ik aan als symbool van de verbondenheid.
Onze verbondenheid zal groeien, als wij wederzijds elkaar willen begrijpen en open staan voor elkaar.
Ik ben ervan overtuigd, dat u, wanneer u deze drie symbolen indachtig bent, een sterke schakel zult vormen in onze ketting.
Mag ik u nu vragen deze ketting dan te vormen door u tussen de andere zusters te voegen en elkaar de hand te geven.

Zusterlied.
Lichten aan en opspelden corsages.


Home