Stichting Argus

 

 

 

 

Stichting Argus is een onafhankelijk onderzoeksinstituut naar politieke, economische, religieuze en maatschappelijke (machts-)structuren.
Daarnaast verrichten wij ook in opdracht van derden onderzoek en kunnen derden begeleiden in onderzoekswerk. 
Dat laatste kan onder meer in de begeleiding van procedures in binnen- en buitenland in het kader van openbaarheidswetgeving.

Een van de projecten van de afgelopen jaren betreft een onderzoek naar broederschappen, zoals vrijmetselarij en hedendaagse ridderorden. Een deel van de verzamelde gegevens is op deze site terug te vinden.
Met deze internetsite willen wij primaire bronnen die wij in de loop van de jaren hebben verzameld voor een breder publiek toegankelijk maken en daarmee bevorderen dat ook anderen, mede op basis van dit materiaal, zelfstandig onderzoek kunnen verrichten.

Verder brengen we verzameld materiaal uit op downloads.

 

Stichting Argus
Goedestraat 46
3572 RV Utrecht
info@stichtingargus.nl