Inlichtingendiensten

 Nieuw op deze pagina's

 

Op deze pagina's verschijn in de komende periode documenten die bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en andere inlichtingendiensten zijn opgevraagd en door hen openbaar zijn gemaakt. Daarnaast wordt materiaal verzameld en toegankelijk gemaakt dat afkomstig is uit andere bronnen en archieven.

Het zwaartepunt ligt voorlopig op periodieke rapportages die de diensten ten behoeve van bestuurders opstelden. Verder zijn hier ook interne rapportages te vinden en inzagedossiers over diverse onderwerpen en organisaties. 

Terug